Aydınlatma Beyanı

Randevu ve Fiyat Talebi İşlemlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Beyanı


Euromaster Lastik ve Servis Ltd. Şti. (“Euromaster” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi www.euromaster.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek randevu ve fiyat talepleri kapsamında kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, Euromaster olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, www.euromaster.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek randevu ve fiyat talepleri kapsamında, bahsi geçen taleplerin işleme alınabilmesi, yerine getirilebilmesi, değerlendirilebilmesi, takibi, Euromaster servis noktalarına müşterilerin yönlendirilmesi, taleplerine geri dönüş sağlanması, Euromaster tarafından veya Euromaster ağına mensup servis noktaları vasıtasıyla yürütülen veya gelecekte yürütülecek olan kampanyalarla ilgili olarak ve gerektiğinde ticari iletiler aracılığı ile tarafınızla iletişime geçilmesi ve ayrıca ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek sunulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivite ve etkinliklerin planlanması ve icrası ve müşterilerden gelecek şikâyet, talep ve görüşlerin takibi, cevaplanması, neticelendirilmesi amacıyla;   randevu ve/veya fiyat talebi formlarının doldurulması sırasında girmiş olduğunuz (ad-soyad, telefon, e-mail adresi, araç bilgileri, plaka no gibi) kimliğinizi belirleyen veya belirlemeye yarayan her türlü kişisel verinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere, Euromaster Franchise alanlarına, Euromaster Lastik ve Servis Ltd Şti çalışanlarına ve Euromaster içindeki ilgili birimlere ve gerekirse grup şirketlerine açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve www.euromaster.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek randevu ve fiyat talepleri kapsamında, bahsi geçen taleplerin işleme alınabilmesi, yerine getirilebilmesi, değerlendirilebilmesi, takibi, Euromaster servis noktalarına müşterilerin yönlendirilmesi, taleplerine geri dönüş sağlanması, Euromaster tarafından veya Euromaster ağına mensup servis noktaları vasıtasıyla yürütülen veya gelecekte yürütülecek olan kampanyalarla ilgili olarak ve gerektiğinde ticari iletiler aracılığı ile tarafınızla iletişime geçilmesi ve ayrıca ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek sunulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivite ve etkinliklerin planlanması ve icrası ve müşterilerden gelecek şikayet, talep ve görüşlerin takibi, cevaplanması, neticelendirilmesi amacıyla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Euromaster tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.euromaster.com.tr internet adresinden Euromaster Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve www.euromaster.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek randevu ve fiyat talepleri kapsamında, bahsi geçen taleplerin işleme alınabilmesi, yerine getirilebilmesi, değerlendirilebilmesi, takibi, Euromaster servis noktalarına müşterilerin yönlendirilmesi, taleplerine geri dönüş sağlanması, Euromaster tarafından veya Euromaster ağına mensup servis noktaları vasıtasıyla yürütülen veya gelecekte yürütülecek olan kampanyalarla ilgili olarak ve gerektiğinde ticari iletiler aracılığı ile tarafınızla iletişime geçilmesi ve ayrıca ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek sunulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivite ve etkinliklerin planlanması ve icrası ve müşterilerden gelecek şikayet, talep ve görüşlerin takibi, cevaplanması, neticelendirilmesi amacıyla, işbu amaçla sınırlı olmak üzere; yurt içindeki ve dışındaki iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşterilere, Euromaster Franchise alanlarına, Euromaster Lastik ve Servis Ltd Şti çalışanlarına ve Euromaster içindeki ilgili birimlere ve gerekirse grup şirketlerine yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, tedarikçilerimize, lojistik firmalarına, broker şirketlerine, etkinlik şirketlerine, dijital ajanslara, çağrı merkezi hizmet sunucularına, denetim şirketlerine, bankalara, sigorta şirketlerine ve sair iş ortaklarımıza, iştiraklerimizle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Müşteri İlişkileri Yönetimi veri tabanımız olan Microsoft Dynamics’e veya onun yerine ileride geçecek herhangi bir veri tabanı veya platformda işlenerek saklanabilecektir.

4. Yurtdışına Veri Aktarımı

EUROMASTER tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, www.euromaster.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek randevu ve fiyat talepleri kapsamında, bahsi geçen taleplerin işleme alınabilmesi, yerine getirilebilmesi, değerlendirilebilmesi, takibi, Euromaster servis noktalarına müşterilerin yönlendirilmesi, taleplerine geri dönüş sağlanması, Euromaster tarafından veya Euromaster ağına mensup servis noktaları vasıtasıyla yürütülen veya gelecekte yürütülecek olan kampanyaları tarafınıza duyurabilmek ve ayrıca ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek sunulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivite ve etkinliklerin planlanması ve icrası ve müşterilerden gelecek şikayet, talep ve görüşlerin takibi, cevaplanması, neticelendirilmesi için EUROMASTER tarafından farklı kanallar vasıtasıyla; gerektiğinde ticari iletiler aracılığı ile tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
6.  KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde, www.euromaster.com.tr adresindeki formu doldurup imzalayarak ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı açıklamalar ile Şirketimizin Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İstanbul, Türkiye adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz EUROMASTER tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Euromaster’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
 
KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
 
  1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.