Yasal İbareler

Yasal Bilgiler ve Genel Kullanım Koşulları

 

Site Sahibi: EUROMASTER Lastik ve Servis Ltd. Şti.

Adres: Levent Mah. Meltem Sk. İş Kuleleri Kule 3 Apt No: 14 / 15 34430 4. Levent / Beşiktaş - İSTANBUL

Ticaret Sicil No: 803781

Sorumlu Kişi: Jean Marc Penalba

Tel: +90 212 357 06 00         Fax: +90 212 357 05 99

E-posta: tr.info@euromaster.com

 

Yer Sağlayıcı:  Wicasa Group
Adres: Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. Türkiye İş Bankası Blokları E Blok No:24 D:12 PK:34726 Kadıköy / İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 

Sorumlu Kişi: Burçin Şarman
 

Yukarıda yer alan bilgiler 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı “Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca gerekli durumlarda iletişim sağlanabilmesi için eklenmiştir. Lütfen gerekli durumlarda kullanınız.

Euromaster Lastik ve Servis Ltd. Şti.’ne (“EUROMASTER”) ait internet sitesini incelemeden önce işbu Yasal Bilgiler ve Genel Kullanım Koşulları’nı dikkatli bir şekilde okuduğunuz için teşekkür ederiz. 

EUROMASTER  şirketi kendi yasal mevcudiyetine ve özerk bir tüzel kişiliğe sahiptir.  Bununla birlikte, bu sitede sunulan bilgilerin iletiminin kolaylaştırılması kaygısıyla, aşağıdaki terimler kullanılabilecektir: “EUROMASTER”, “EUROMASTER Şirketi”, ve “biz”; bu terimler, faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdüren EUROMASTER şirketinin belirtilmesi için kullanılmakta; “site”, “web sitesi” ifadeleri www.euromaster.com.tr’yi; "Kullanıcı" terimi ise, siteyi herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.


Madde 1. AMAÇ

İşbu Yasal Bilgiler ve Genel Kullanım Koşulları’nın amacı EUROMASTER’ın siteyi kullanımınıza sunduğu koşulları, sizin bu siteye erişim ve bu siteyi kullanma koşullarınızı ve  site ile ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları tanımlamaktadır. Siteye erişim veya sitenin kullanılması işbu Yasal Bilgiler ve Genel Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunuz, içeriğini tamamen anladığınız ve uygulama içeriğinde ve işbu Yasal Bilgiler ve Genel Kullanım Koşulları’nda belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğiniz ve onayladığınız,  belirtilen şart ve koşullarla bağlı olduğunuz anlamına gelir.

Bu sayfada yer alan Yasal Bilgiler ve Genel Kullanım Koşulları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla EUROMASTER tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş koşulların siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcılar www.euromaster.com.tr web sitesini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan koşulları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. Değişikliklere ilişkin bilgi sahibi olmak amacıyla periyodik olarak işbu Yasal Bilgiler ve Genel Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi taviye ederiz.

 

Madde 2. SİTEYE ERİŞİM

EUROMASTER Kullanıcılar’a kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. EUROMASTER herhangi bir yükümlülük altına girmemekle birlikte siteyi erişilebilir bir halde tutmak için gerekli gayreti gösterecektir. Bununla birlikte, bakım ve güncelleme amaçlarıyla veya teknik veya yasal nedenler de dahil olmak üzere başka her türlü sebeple siteye erişimin duruma göre uyarlanabileceği hatta kesintiye uğrayabileceği belirtilmektedir. EUROMASTER bu kesintilerden ve bu kesintilerden ileri gelebilecek sonuçlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. EUROMASTER aynı şekilde, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda Kullanıcılar’a herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda Kullanıcılar’a herhangi bir güvence ve teminat vermemektedir.

www.euromaster.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı siteye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Siteye ve özellikle de etkileşimli hizmetlere veya çevrim içi ticari bölüme, bu gibi hizmetlerin mevcut olması durumunda hileli bir şekilde girmemeyi taahhüt etmektesiniz.

 

Madde 3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.euromaster.com.tr web sitesinde yer alan tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, fotoğraf, logo, grafik, imge, şekil, animasyon, çizim, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, EUROMASTER’a aittir ve Türk Ceza Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. İçerikler kendi editörlerinin kişiye özel mülkiyetidir. EUROMASTER’a veya haklarını EUROMASTER veren bir üçüncü kişiye ait olan içeriklerin EUROMASTER’ın yazılı izni olmaksızın hangi metotla olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen her türlü kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması, sunulması, işletilmesi,işlenmesi, uyarlanması, değişiklik yapılması, tercüme edilmesi, dağıtılması, depolanması, kiralanması, ödünç verilmesi, yeniden yayımlanması, ticari amaçla elde bulundurulması hukuka aykırıdır. Bu sitede sunulan içeriklerde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir ve bu içerikler açık veya örtük herhangi bir şekilde herhangi bir teminat olmaksızın kullanıma sunulmaktadır ve herhangi bir tazminat hakkına yol açamaz. İçerikler EUROMASTER telif hakkı © 2012 veya ortaklarının telif hakkıyla ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere sair yasal mevzuat ile korunmaktadır. Logolar tescilli markalardır.

Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

Madde 4. İÇERİKLERİN KULLANIMI

Kullanıcılar ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. İçeriklerin tarif edilmesi veya değiştirilmesi veya izin verilenin dışında başka bir amaçla kullanılması EUROMASTER’ın veya üçüncü kişilerin mülkiyet haklarına bir ihlal meydana getirmektedir. Aşağıdaki sınırlar içerisinde, EUROMASTER bahsedilen mülkiyet haklarına ilaveten içeriklerde yer alan çevrim içi güncelleme tarihleri, bu bilgiler belirtilmişse, bozulmadan muhafaza edilerek ve iyi niyetli (i) ticari olmayan amaçlarla (ii) karşıdan yükleme işlevi mevcut olduğunda (iii) içeriklerin (iv) karşıdan yüklenmesi ve dağıtılması hakkını size vermektedir. Bu hak hiçbir şekilde bir lisans özellikle marka veya logo hakkı olarak yorumlanamaz. 

Kullanıcılar, siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve EUROMASTER’ın yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

Kullanıcı ve ziyaretçiler, bu web sitesini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. EUROMASTER bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

 

Madde 5. ELEKTRONİK POSTALAR 

EUROMASTER ile elektronik posta yoluyla yazışmak için, sitede sunulan elektronik yazışma formlarını doldurmanız gerekmektedir. Elektronik postalara EUROMASTER tarafından verilen cevaplara ilaveten siteye ve içeriklere erişim internet kullanıcısının bulunduğu ülkenin sınırları içerisinde bir reklam, promosyon veya ticari faaliyetin icra edildiği şeklinde yorumlamaz veya kanıtını oluşturamaz. 

 

Madde 6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Burada yer alan bilgiler, EUROMASTER olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve bu hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır. Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız. EUROMASTER işbu maddeyi yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

Verilerinizi hangi amaçlarla topluyoruz?

Genel olarak, sitemizi kimliğinizi bildirmeksizin ve sizi ilgilendiren kişisel bilgilerinizi vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, EUROMASTER bazen örneğin tarafınızdan yapılan bir talebe yanıt vermek, size bir hizmet sunmak, bir emri işleme koymak için veya pazarlama amaçlarıyla sizden bilgiler talep edebilir. Sitemiz aracılığıyla toplanılan veriler EUROMASTER’a ilaveten seçilen ortakları ve/veya başvurduğu hizmet sağlayıcılara yöneliktir. Sizlere daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla EUROMASTER, Sitemiz üzerindeki gezintileriniz ile ilgili isimsiz veriler toplayabilir. EUROMASTER, siteye yapılan ziyaretlere yönelik bu istatistikleri web sitesinin ziyaret ediliş şeklini, hangi sayfaların kaç ziyaretçi tarafından ziyaret edildiğini, ziyaretlerin süre ve sıklıkları vb. anlamak üzere değerlendirir. Bu istatistikler, yalnızca işbu site kapsamında sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi amacını taşırlar. EUROMASTER bu verileri, eğilimleri analiz etmek veya istatistikler oluşturmak ve sitenin hedef kitle ölçümlerini yapmak amacıyla kullanabilir.

EUROMASTER olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 4857 sayılı İş Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, Şirketimiz, kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların cevaz verdiği diğer şekillerde işleyebilecektir.

Bu kişisel veriler; EUROMASTER olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu madde ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesi genel aydınlatma beyanına ulaşmak için bu linke tıklayın.

 

Çerezleri (cookies) neden kullanıyoruz?

EUROMASTER, çerezleri (cookies) bir dizi nedenden ötürü kullanır. Sitemizin Haritalar ve Kılavuzlar Gezi mağazası gibi çerez (cookie) kullanımının gerekli olduğu bazı bölümleri vardır ve bunlarsız ürünlerimizi satın almanız mümkün olmayacaktır. Daima sitemizi geliştirmenin ve ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almanızı sağlamanın yollarını arıyoruz. Bunu yapmak için sitemizi nasıl kullandığınızı anlamak bizim için önemli. Çerezler (cookies) ayrıca size daha güzel ve daha zengin bir deneyim yaşatmamıza yardım eder. Örneğin, ilginç bulduğunuz bir şeyi Facebook'ta beğenmek (like) veya Tweet atmak isteyebilirsiniz, çerezler (cookies) bunu kolaylaştırır. Ürünlerimizi nereden satın alacağınızı öğrenmek istediğinizde çerezler (cookies) bilgiyi geçici olarak saklayarak ve örneğin servis noktalarımızın arz ettiklerini görmenizi sağlayarak buna yardımcı olurlar. 

 

Sizi nasıl bilgilendiriyor ve rızanızı nasıl alıyoruz?

Herhangi bir EUROMASTER sitesine ilk defa girdiğinizde, EUROMASTER’ın sitelerinde, bu ilkede belirtildiği gibi, çerez (cookie) kullanımı ile ilgili sizi uyaran bir banner ekranınızın üzerinde belirecektir. Banner, daha fazla bilgi isteyip isteyemeyeceğinizi soracak ve bu sayfaya link sağlayacaktır. Uyarıyı göz ardı ettiğinizde ve siteyi kullanmaya devam ettiğinizde bu seçiminizi kaydetmek üzere bilgisayarınıza bir çerez (cookie) yerleştireceğiz ve siteye sonradan girişiniz ilgili siteye özel çerezlerin (cookies) kullanımına rıza gösterdiğiniz anlamına gelecektir. Siteye yapacağınız gelecek ziyaretlerinizde uyarı bannerı ekranda gözükmeyecektir fakat tarayıcı ayarları vasıtasıyla çerezleri (cookies) istenildiğinde silme seçeneği tüm kullanıcılar için açıktır. Tüm veya bazı çerezleri  silmeyi seçtiğinizde çerezlerin  silinmesi halinde site kullanımının etkileneceğini unutmayın ve  çerezleri  devre dışı bıraktığınız bilgisayar paylaşılan bir sistemse bu silme işlemi bilgisayarın tüm kullanıcılarını etkileyecektir. İnternet tarayıcınızın Yardım bölümü, Çerez (cookie) ayarlarını yapmanıza yardım edecektir.

 

Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; Kişisel Veri Sahiplerinin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

KVKK kapsamındaki haklarınız:

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İstanbul, Türkiye adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz EUROMASTER tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, EUROMASTER’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Sitemiz, diğer sitelere bağlantılar içerebilir. EUROMASTER’ın sizin kişisel nitelikteki verilerinizi bu siteler ile paylaşmadığını bildiririz. Sitemizden çıktığınız esnada, üzerinde EUROMASTER’ın herhangi bir kontrolünün olmadığı ve sorumluluğunu yüklenmediği kişisel nitelikteki verilerin korunması konusunda başka uygulamalara tabi olabileceğinizi size bildiririz. Daha fazla bilgi için, lütfen Kişisel Veriler (yardımlı metin bağlantısı) konusunda EUROMASTER uygulamalarına başvurunuz. 

 

Madde 7. GARANTİ VE SORUMLULUK 

Sitede yayınlanan bilgiler/içerikler hangi şekilde olursa olsun, açık veya örtük herhangi bir garanti olmaksızın “hiçbir değişiklik yapılmadan”, "oldukları şekilde", “olduğu gibi” sağlanmaktadır. EUROMASTER, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin siteye erişimi veya sitedeki içerikleri değiştirme, düzeltme, geçici süre ile durdurma, kesinti yapma ve/veya kaldırma/iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bilişim gereçlerinizde bir virüsün yayılması veya diğer bilgi-işlem bulaşmalarının sonucu olarak ortaya çıkan zararlardan EUROMASTER sorumlu tutulamayacaktır. Bilişim gereçlerinizin korunacağı şekilde uygun bütün tedbirlerin alınması sizin sorumluluğunuzdadır. 

Hiçbir durumda EUROMASTER, çalışanları, tedarikçileri veya sitede adı geçen ortakları sitenin kullanımından veya site üzerinden elde edilen herhangi bir veriden kaynaklanan, sözleşmeye dayalı sorumluluk, haksız fiilden doğan tazminat sorumluluğu ile ilgili dava veya başka her türlü dava sıfatıyla, niteliği her ne olursa olsun, doğrudan veya dolaylı her türlü ziyan, olay veya durum; veya özellikle mali veya ticari nitelikte olmak üzere her türlü zarardan sorumlu tutulamaz. Daha genel bir ifade ile, EUROMASTER hiçbir durumda; sitedeki bir eylem, haksız muamele fiil (ihmal de dahildir), eşitlik veya farklı bir şekilde olsun veya olmasın, sitenin kullanımı veya kullanılamaması ile bağlantılı bir husustan kaynaklanan ya da verilere yetkisiz erişim veya değiştirilmesinden kaynaklanan dolaylı zarar veya kayıptan, özel, tesadüfi, dolaylı veya ceza gerektiren hasarlardan (kullanım kaybı, kar kaybı, gelir kaybı veya veri kaybı dahildir ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) ya da her ne şekilde ya da her ne sebeple olursa olsun hiçbir finansal ya da ekonomik kayıptan dolayı sorumlu tutulamaz. Taraflar bunun makul bir risk paylaşımı olduğunu kabul ederler.

Yasak bir içeriğe doğru bir yardımlı metin bağlantısının yerleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Site, EUROMASTER’ın ortaklarının veya üçüncü kişilerin sitelerine doğru basit veya derin bağlantılar ve bu ortakların izniyle derin bağlantılar içerebilir. EUROMASTER bu siteler üzerinde herhangi bir kontrole veya denetime sahip değildir ve dolayısı ile erişimleri, içerikleri, kullanılabilirlikleri, doğrulukları, reklamları, bu sitelerden erişilebilen veya bu siteler üzerinde mevcut ürünleri ve/veya hizmetleri konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. EUROMASTER, çalışma ortağının sitesinin kullanımı veya erişiminden, bu sitenin yasal düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle, doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz.

 

Madde 8. YETKİLİ MAHKEMELER VE UYGULANABİLİR YASALAR 

Sitenin ve işbu Yasal Bilgi ve Genel Kullanım Koşulları’nın tabi olduğu ve yorumunda esas alınacak hukuk, Türk Hukuku’dur. Site ile ilgili tüm ihtilaf durumlarında İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. Sitenin kullanılması, kullanıcının mevcut maddeyi açık olarak onaylamış olduğu anlamına gelir. Bu kullanım koşullarının hükümlerinden birinin hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olarak belirlenmesi durumunda, söz konusu hükmün bu kullanım koşullarının bir parçası olmadığı varsayılır ve bu hüküm, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanmasını etkilemez.